• Home
  • /haber
  • /Uluslararası ASSITEJ Başkanı Yvette Hardie

Uluslararası ASSITEJ Başkanı Yvette Hardie

BUGÜN BİR ÇOCUĞU TİYATROYA GÖTÜR KAMPANYASI 2014

Nelson Mandela’nın unutulmayan sözlerinden biri şöyledir: “Bizler çocukların yönlendirilmeye ihtiyacı olduğu düşüncesini anlıyor ve destekliyoruz. Ayrıca, çocuklar istedikleri şeyi olmak gibi değiştirilemez bir hakka sahiptir.  Ve çocuklar olmak istedikleri şeyi, ancak kendilerine hâyal edebilecekleri ve hâyallerini sonuna kadar yaşayabilecekleri imkânlar sunulduğunda gerçekleştirebilirler.” ASSITEJ, tiyatronun çocuklara hâyal kurabilecekleri ve hâyallerini yaşayabilecekleri imkânlar sunduğuna inanır.

Mandela’nın çocuklarla ilgili düşünceleri, bir insan ve bir lider olarak Mandela’nın özünü oluşturur. Çocuklarlarla olan ilişkilerine bakıldığında, Mandela’nın derinlikli ve önyargısız insanlık anlayışının ortaya çıktığı görülür. Onun oyuncu kişiliği, mizah ve eğlence yeteneği, çocukları ciddiye alan saygılı tutumu, sahip olduğumuz en güçlü araç olan eğitim konusundaki ateşli inancı, dünya liderlerinin huzurunda dahi olsa her zaman çocuklar için zaman ayırma konusundaki kararlılığı, yaptığı bağışlarla çocuklara olan adanmışlığı Mandela’nın bıraktığı mirasa damgasını vuran özelliklerdir.

Çocuklara “hâyal kurabilecekleri imkânlar” sunan  tiyatrocular olarak, seyircimize Mandela’nın gösterdiği gibi tevâzu, saygı, oyun anlayışı, onların yeteneklerine olan inanç ve mizah duygusu ile yaklaşıyor muyuz? Bunun da ötesinde bütün çocuklara sınıf, ırk, din gibi hiçbir ayrım olmadan yeteri kadar ve beklenilenin de ötesinde hâyal kurma imkânları sunuyor muyuz?

2014 yılı, Çocuk Hakları Beyanname’sinin 25. yıldönümüdür. Bu beyanname, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve eksiksik çocuk hakları beyanı olmakla birlikte tarihte geçerliliği en çok kabul gören uluslararası insan hakları antlaşmasıdır. Pek çok milletin bu anlaşmayı imzalamasına rağmen, kaç millet bu anlaşmanın hakkını vererek çocuk haklarını ciddiye almıştır? Bu anlaşmaya imza atan milletlerden kaçı, 31. maddenin – “dinlenme, eğlenme, oynama, eğlence aktiviteleri, kültürel yaşam ve her türlü sanat bütün çocukların hakkıdır” – ne anlama geldiğini anlamıştır? Kaç millet, bu hakları hayata geçirebilmek için yatırım yapmıştır?

Çocuk haklarını anlamak ve bu hakları hayata geçirmek sadece ulusların görevi değildir. Biz tiyatrocuların da görevidir. 20 Mart, Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü’nde, ASSITEJ, herkesi devam etmekte olan “Bugün Bir Çocuğu Tiyatroya Götür” kampanyasına davet etmektedir. Dokunabildiğin her çocuk ve genç için farklılık yaratabilecek olan SENSİN. Onlara hâyal kurabilecekleri imkânlar sun. Onları tiyatroya getir ya da tiyatroyu onların ayağına götür! Yeter ki, bu sihirli dokunuşların gerçekleşmesini sağla!

Mandela’nın da dediği gibi “Tarih bizi, çocukların yaşamlarında yaptığımız farklılıklarla yargılayacak.”

Uluslararası ASSITEJ Başkanı

Yvette Hardie

Yorum yapmak ister misiniz?